Cennik

220zł/50 min.

220 zł/50min.

Konsultacja psychologiczna
(trzy pierwsze sesje):

Psychoterapia indywidualna
(kolejne regularne sesje):

Indywidualne treningi relaksacji:

---.

---.

Poradnictwo zawodowe:

Konsultacje dla par i psychoterapia:

390 zł/50 min

Ilość i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie.