O mnie

Nazywam się Anna Wojciuszkiewicz. Jestem psychologiem, psychoterapeutą z solidnym doświadczeniem w pracy z ludźmi na terenie Polski, Niemiec i Szwajcarii.

Specjalizuję się w tematach, takich jak: depresja, niskie poczucie własnej wartości, lęki, kryzys w związku, kryzys życiowy, nerwica, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, wypalenie zawodowe, problemy w komunikacji z ludźmi, problemy wychowawcze oraz rozwój osobisty.

Studia psychologiczne ukończyłam w 2006r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzupełniłam je między innymi o Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) oraz o Pedagogiczne Studia Podyplomowe z zakresu “Profesjonalizacji Kompetencji Nauczyciela” na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Uczestniczyłam również w szeregu dodatkowych psychologicznych kursów i konferencji naukowych. Pracowałam jako psycholog i dziennikarz w różnych środowiskach. Odbyłam liczne dalekie podróże, dzięki którym miałam przyjemność poznać życie i historie wielu ciekawych ludzi, co dodatkowo wzbogaciło moje rozumienie natury ludzkiej psychiki.

Jako dyplomowany psychoterapeuta jestem w drodze do certyfikacji. Kompetencje psychoterapeutyczne zdobyłam na całościowym, pięcioletnim Akredytowanym Kursie Psychoterapii przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego PTP; kurs w nurcie integracyjnym, głównie w zakresie podejścia systemowo-ericksonowskiego (organizacja: Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii). Zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty PTP stale rozwijam swoje umiejętności zawodowe. Uczestniczę w konferencjach i kongresach naukowych. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług psychoterapeutycznych systematycznie korzystam z superwizji we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Przegląd wcześniejszego doświadczenia zawodowego:

2006 – 2007 Psycholog, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Psychiatryczny, Koszalin

Główne obowiązki: diagnostyka, poradnictwo psychologiczne, trening twórczego myślenia, psychoterapia indywidualna

2007 – 2008 Psycholog policyjny, Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin

Główne obowiązki: rekrutacja kandydatów do służb mundurowych, doradztwo personalne, szkolenia, treningi relaksacji, prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, diagnoza socjologiczna środowiska policyjnego

2008 – 2010 Psycholog, Rekruter, Szkoleniowiec, Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych i Agencja Pracy, Poznań

Główne obowiązki: rekrutacja, szkolenia, doradztwo personalne w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

2009 – 2011 Psycholog szkolny, Nauczyciel kontraktowy, Gimnazjum, szkoła z oddziałami integracyjnymi , Poznań

Główne obowiązki: psychoedukacja i psychoprofilaktyka, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, elementy terapii systemowej, doradztwo personalne i poradnictwo zawodowe, warsztaty; psychologiczna, socjologiczna diagnostyka środowiska szkolnego

W latach 2012 – 2014 pracowałam z ludźmi przewlekle chorymi i ich rodzinami na terenie Szwajcarii i Niemiec południowych, dla firm rekrutujących personel medyczny. Do moich obowiązków należało między innymi: pomoc w kryzysie, prewencja i interwencja, treningi funkcji poznawczych oraz elementy terapii rodzin.